DERGİ BAŞLIĞI

Waste Oil
Re - Refining
 

Yeni Nesil Teknolojiler

Ekran Resmi 2021-05-04 05.10.57.png

         Rafineri piyasası dünyada gördüğümüz en zorlayıcı endüstrilerden biridir. Gelişmiş ve yeni teknik çözümler düşünen onlarca firma var. İnterface -Enerji olarak bizde ileri teknoloji sistemler üretiyor ve madeni atık yağların işlenmesi sonucunda standartlara uygun baz yağ üretilmesini sağlamak için hangi sistemlerin daha uygun olup olmadığını aramaya başladık. 
         Interface-Enerji tarafından geliştirilen sistemimiz, madeni atık yağların bir dizi işlemden geçirilerek, tekrar baz yağ standartlarında kullanımını sağlamaktadır.
   

base.png
ASTM_logo.png

Madeni Atık Yağ Yeniden Rafine Tesisi Proses Anlatımı

Untitled.png
logo-geir.png

                  Prosesin ilk aşamasında ham maddedeki su ve hafif hidrokarbon ürünleri bir ön flaş işlemi ile ayrıştırılır. Bir sonraki kimyasal arıtmada atık yağ içerisinde alkali hidroksitler (NaOH, KOH) ile; klorlu bileşikler, metaller, katkı maddeleri ve asit bileşikleri ayrılır. Ayrışma işlemi, yağda çözünen alkali hidroksitlerin, atık yağdaki istenmeyen maddelerin asfalten molekülleri ile katalizör etkisi ile bileşikler oluşturması ile gerçekleşir. Bir dizi kimyasal sonrası ayırma işleminde, kalan hafif hidrokarbonlar, katalizör, baz yağ türevleri ve diğer kalıntıları içeren ürünler ayrılır. Bu proseste solvent ayırma aşamasında Avista Oil patentine sahip Enhanced Selective Refining (ESRTM) yöntemi kullanılmaktadır. ESR işleminde önceki ayırma işleminden elde edilen ürün alttan ekstraksiyon kolonuna beslenir, kolonda ürün yükselirken imetil-formamid, N- gibi polar solventlerin içeriği ile sıvı-sıvı ekstraksiyonu yapılır. Yukarıda verilen Metil-2-Pirolidin (NMP) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve heteroatomik bileşikler ekstrakte edilir. ayrıştırma sağlanır. Bu ayırmada alt ürün asfalt içeriği olarak veya yakılarak enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bir sonraki işlemde üst üründeki çözücü sıyrılarak geri kazanılabilirken, kalan ham baz yağ bileşikleri son aşamada vakum altında damıtılır ve istenen baz yağ fraksiyonlarına ayrılır.

Ekran Resmi 2021-10-17 00.10.13.png

Technical   Specifications

sn 150

Ekran Resmi 2021-05-14 17.10.08.png

sn 300

Ekran Resmi 2021-05-14 17.16.01.png
Ekran Resmi 2021-05-14 17.14.52.png

sn 500

Ekran Resmi 2021-05-14 17.04.57.png