RAFİNARY.jpg

Petrol Rafineri

 

Prosesleri

Ekran Resmi 2021-05-04 05.10.57.png
-oil-refinery-.jpeg

Ham Petrol
Rafineri 

re-refining.jpg

Ürün İyileştirme Prosesleri

RAFİNARY.jpg

Madeni Atık Yağ Yeniden Rafine